BIP

2014-08-10 22:42:09kontrole prowadzone przez inne instytucje

Data kontroli: 18-29.04.2008r.
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Data kontroli: 12.05.2008r.
Jednostka kontrolująca: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Data kontroli: 2-6,11,13.06.2014r.
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-08-10 22:42:09 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2012-09-28 09:37:13 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
3 2012-09-28 09:34:58 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 862 razy Artykuł wyświetlony 862 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.