BIP

2012-09-27 14:31:43kontrole prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy

 Data kontroli: 14,17.05.2007 r.

Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

 

Data kontroli: 28.11., 02,03.12.2008r

Jednostka kontrolująca: Państwowa Inspekcja Pracy
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2012-09-27 14:31:43 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2012-09-27 14:31:39 Dodanie publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 868 razy Artykuł wyświetlony 868 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.