BIP

2015-09-19 08:57:27kontrole techniczne


Dokumentacja

załącznik protokól z badania ochrony przeciwporażeniowej przeprowadzonej w dniu 26.05.2008.pdf

załącznik protokól z kontroli instalacji odgromowej z dnia 15.05.2008.pdf

załącznik protokól z pomiarów elektrycznych z dnia 18.04.2008.pdf

załącznik protokól z pomiaru natężenia oświetlenia awaryjnego przeprowadzonego w dniu 26.03.2010.pdf

załącznik protokól z przeglądu instalacji gazowej przeprowadzonego w dniu 12.01.2010.pdf

załącznik protokól z przeglądu instalacji hydrantowej przeprowadzonego w dniu 14.12.2009.pdf

załącznik protokół z pomiaru natężenia oświetlenia przeprowadzonego w dniu 26.05.2008.pdf

załącznik protokół z przeglądu instalacji odgromowej przeprowadzonego w dniu 3.06.2008.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w kwietniu 2007.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w maju 2008.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w listopadzie 2008.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w maju 2009.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w październiku 2009.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w maju 2010.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w II pólroczu 2010.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w I półroczu 2011.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w II półroczu 2011.pdf

załącznik protokól z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w I półroczu 2012.pdf

załącznik protokół z przeglądu urzadzeń gazowych przeprowadzonego w dniu 29.05.2012.pdf

załącznik kontrola sprawności hydrantów wraz z dokumentacją.pdf

załącznik kontrola sprawności hydrantów wraz z dokumentacją.pdf

załącznik protokól z przeglądu instalacji gazowej przeprowadzonego w dniu 12.01.2010.pdf

załącznik protokól z przeglądu hydrantów z dnia 20.09.2011.pdf

załącznik protokół z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w II pólroczu 2012.jpg

załącznik protokół z przeglądu instalacji gazowej przeprowadzonego w dniu 8.11.2012.jpg

załącznik protokół z przeglądu instalacji i urządzeń gazowych przeprowadzonego w dniu 27.02.2013

załącznik kontrola sprawności hydrantów 2.09.2013

załącznik protokół z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w I półroczu 2013

załącznik protokół z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w II półroczu 2013

załącznik protokół z kontroli okresowej budynku szkoły przeprowadzonej w I półroczu 2014

załącznik protokół z przeglądu instalacji gazowej przeprowadzonego w dniu 13.01.2014

załącznik protokół z badania wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych z dnia 3.09.2014

załącznik protokół z przeglądu stanu technicznego budynku szkoły za I półrocze 2015

załącznik protokól z kontroli stanu technicznego budynku szkoły II półrocze 2014.pdf

załącznik protokół przeglądu technicznego sprzętu gaśniczego z dnia 1.09.2015

załącznik protokół z badania wydajności i ciśnienia w hydrantach wewnętrznych z dnia 1.09.2015

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-09-19 08:57:27 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2015-04-07 13:46:57 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
3 2015-04-07 13:45:10 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 6629 razy Artykuł wyświetlony 6629 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.