BIP

2013-05-03 18:43:23kontrole Kuratorium Oświaty w Katowicach

Data kontroli: 21.01.2009r.
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.


Data kontroli: 8.11.2011r.
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Data kontroli: 15.01.2013r.
Jednostka kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-05-03 18:43:23 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2013-05-03 18:35:54 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
3 2012-09-28 12:59:40 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 1136 razy Artykuł wyświetlony 1136 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.