BIP

2012-09-28 09:34:58kontrole prowadzone przez inne instytucje

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna

Data kontroli: 18-29.04.2008r.
Jednostka kontrolująca: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku

Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Data kontroli: 12.05.2008r.
Jednostka kontrolująca: Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Protokół nie podlega publikacji ze względu na informacje prawnie chronione.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2014-08-10 22:42:09 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
2 2012-09-28 09:37:13 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
3 2012-09-28 09:34:58 Zmiana publikacji Małgorzata Bartosik
4 2012-09-27 14:36:17 Dodanie publikacji Małgorzata Bartosik


stronę wyświetlono 614 razy Artykuł wyświetlony 614 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.